Algemene verkoopsvoorwaarden voor online aankopen op laspesacheconviene.com

 1. Inleiding en effectiviteit van de Algemene voorwaarden

Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna de ‘Algemene Voorwaarden’) regelen de aankoop van producten en diensten, op afstand en beschikbaar gesteld, via het internet, van de website www.laspesacheconviene.com (hierna de ‘Site’) in overeenstemming met de Italiaanse regelgeving uiteengezet in Wetsdecreet 206/2005 en daaropvolgende wijzigingen en aanvullingen (hierna de ‘Consumentenwet’).

De verkoper van de producten en eigenaar van de Site is: Conviene SRLS met maatschappelijke zetel in Via Boccaccio, 60 Pineto TE 64025 C.F/P.I. 02116960671- E-mailadres: info@conviene-italy.com

De consument die zich toegang verschaft tot de Site om aankopen te doen (hierna de “Klant” genoemd) is verplicht om, alvorens de bestelling te versturen, deze Algemene Voorwaarden aandachtig te lezen, die hem/haar ter beschikking zijn gesteld op de Site en die voor de Klant op elk moment toegankelijk zijn, ook via de link in de bevestigingsmail van elke bestelling, zodat hij/zij ze kan reproduceren en onthouden.

In het geval dat de persoon die aankopen doet op de Site een factuur vereist en/of geen ‘consument of gebruiker’ is zoals gedefinieerd in Art. 3, lid 1, onder a), van de consumentenwet, de regels voor herroeping in artikel 3, lid 1, onder a), van de consumentenwet. 7 en 8 van deze Algemene Voorwaarden, noch, meer in het algemeen, de bepalingen die onder dezelfde Consumentencode alleen van toepassing zijn op “consumenten”.

Contracten die via de Site worden afgesloten met Conviene SRLS worden beheerst door deze Algemene Voorwaarden in overeenstemming met de Italiaanse wet. De taal waarin het contract kan worden afgesloten is Italiaans.

 1. Producten kiezen en bestellen

De kenmerken en de prijs van de verschillende producten die op de Site te koop worden aangeboden (hierna ‘Product’ of ‘Producten’ genoemd) worden weergegeven op de pagina van elk Product.

Voor de aankoop van Producten dient de Klant de bestelbon in elektronisch formaat in te vullen en op te sturen, volgens de instructies op de Site. De Klant voegt het Product toe aan de “Winkelwagen” en nadat hij de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid heeft gelezen en bevestigd heeft deze te accepteren, voert hij de verzend- en factureringsgegevens in, selecteert hij de gewenste betaalmethode en bevestigt hij de bestelling.

Door het versturen van de bestelling vanaf de Site, die de waarde heeft van een contractueel voorstel, erkent en verklaart de Klant dat hij/zij alle informatie heeft gelezen die hem/haar is verstrekt tijdens de aankoopprocedure en dat hij/zij de uitgeschreven Algemene Voorwaarden en Betalingsvoorwaarden volledig aanvaardt.

Het contract tussen Conviene SRLS en de Klant wordt geacht gesloten te zijn met de aanvaarding van de bestelling door Conviene SRLS. Deze aanvaarding wordt aan de Klant meegedeeld door middel van een e-mail waarin de bestelling zelf wordt bevestigd en waarin wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden, het bestelnummer, verzend- en ontvangstgegevens, een lijst van de bestelde Producten met hun essentiële kenmerken en de totale prijs, inclusief leveringskosten. De Klant controleert de bevestigingsmail en als hij fouten vaststelt, alleen voor het verzendadres (en niet voor de bestelde producten), heeft hij 6 uur de tijd om contact op te nemen met de Klantenservice Conviene SRLS om een nieuwe bestemming in hetzelfde land door te geven. Als het niet mogelijk is om contact op te nemen met de klantenservice, beheert de ontvanger de zending op de site van de koerier via het trackingnummer dat hij per e-mail heeft ontvangen. Daarna worden geen wijzigingen meer geaccepteerd, onverminderd de rechten van de Klant op grond van artikel 7 hieronder.

Conviene SRLS verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om de Bestelling van de Gebruiker uit te voeren, met dien verstande dat de uitvoering van de Bestelling in elk geval afhankelijk is van de daadwerkelijke beschikbaarheid op het moment van de bestelling. In het geval dat bepaalde producten niet beschikbaar zijn, zal Conviene SRLS de bestelling verwerken met de beschikbare producten en het verschuldigde bedrag voor de niet in de bestelling opgenomen goederen terugbetalen. Deze terugbetaling zal zichtbaar zijn op de rekening die gebruikt is om de bestelling te plaatsen binnen 72 werkuren na de daadwerkelijke verzending van de Conviene SRLS, waarbij de tracking van het koeriersbedrijf het bewijs is.
In het geval dat sommige producten niet beschikbaar zijn op het moment van opstelling, worden ze vervangen door producten van gelijke of hogere kwaliteit (vanaf prijs).

Als een product niet beschikbaar is, kan het worden vervangen door hetzelfde product met een hoger gewicht of betere eigenschappen dan het gevraagde product.

Conviene SRLS behoudt zich het recht voor om bestellingen die de gezinsbehoeften duidelijk overschrijden onder andere voorwaarden uit te voeren. In het geval van bestellingen die de normale detailhandelhoeveelheden overschrijden, neemt Conviene SRLS contact op met de klant en stelt andere verzendingsvoorwaarden voor die geschikt zijn voor B2B-distributie.

De gebruiker is verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de bestelling. Alle bestellingen moeten volledig zijn in al hun onderdelen en moeten alle noodzakelijke gegevens bevatten om correct te kunnen worden verwerkt. Bij problemen die het gevolg zijn van tekortkomingen van de klant (verkeerde adressen, verkeerd gekochte producten) is Conviene SRLS niet aansprakelijk. Door verder te gaan met de aankoop, verklaart de klant dat hij het adres in zijn geheel heeft gecontroleerd en neemt hij de verantwoordelijkheid op zich voor eventuele tekortkomingen.

Als het adres slechts gedeeltelijk of onjuist is en als de klant de fout op tijd meldt om de wijziging door te geven aan de koerier en voordat het pakket wordt teruggestuurd naar Italië, zijn de kosten van de adreswijziging, €8, voor rekening van de klant.

 1. Productinformatie

Informatie en kenmerken met betrekking tot de Producten zijn beschikbaar, met de relevante Productcodes, op de Site.

De visuele weergave van de Producten op de Site, indien beschikbaar, komt normaal gesproken overeen met de fotografische afbeelding bij het beschrijvingsblad. Het wordt begrepen dat de afbeelding van de Producten uitsluitend dient om deze te koop aan te bieden en mogelijk niet perfect representatief is voor hun kenmerken en kwaliteit, maar kan afwijken in kleur en grootte. In het geval van een verschil tussen de afbeelding en de geschreven productsheet, prevaleert altijd de beschrijving in de productsheet, die de vervaldatum (waar mogelijk) bevat.

 1. Prijzen en verzending

Productprijzen zijn inclusief alle belastingen en heffingen. Alle prijzen zijn in euro.

Zendingen naar het buitenland:

De kosten van verzending naar het buitenland zijn afhankelijk van het land van bestemming. De verzendkosten worden weergegeven op de volgende pagina. Verzending heeft vaste kosten (flat), dat wil zeggen dat de kosten niet variëren met het gewicht van de bestelling. Voor sommige producten, zoals mineraalwater, gelden beperkingen met betrekking tot de hoeveelheid die kan worden gekocht.

Voor B2B-bestellingen waarvoor een factuur nodig is, wordt de prijs van verzending binnen 24 uur berekend en ter aanvaarding aan de klant meegedeeld.

 1. Betalings- en factureringsmethoden

Betaalmethoden

De Klant kan de prijs van de Producten en de bijbehorende leveringskosten betalen per creditcard, PayPal. Als de klant een factuur wenst (B2B-klant), kan de betaling via een bankoverschrijving worden uitgevoerd.

Creditcard

De circuits waarop aankopen op de Site mogelijk zijn:
Visa / Visa Electron

Mastercard

American Express

Satispay

Om maximale veiligheid te garanderen, voert de klant de betalingstransactie rechtstreeks uit op de beveiligde server van de bank of Paypal.

De Site slaat het creditcardnummer van de Klant niet op, maar dankzij het beveiligde communicatiesysteem van de kredietinstelling van referentie kan de Klant die dat wenst vanaf de tweede aankoopsessie – door de juiste optie te selecteren – doorgaan met de aankoop zonder zijn gegevens opnieuw in te voeren. Het kredietinformatie-instituut gebruikt het SSL-protocol om de gegevens te versleutelen die worden verzonden tussen de server en de browser van de klant.

PayPal

Zodra de bestelling is bevestigd, wordt de Klant doorverwezen naar de PayPal-site waar hij/zij de betaling kan uitvoeren met zijn/haar rekening of met een kaart, zelfs een prepaidkaart, of in elk geval volgens de door PayPal aanvaarde modaliteiten en in overeenstemming met de voorwaarden van PayPal.

Carta Regalo Conviene SRLS

De klant moet de gegevens voor de Online Gift Card invoeren nadat hij deze betaalmethode heeft gekozen in de aankoopprocedure.

Bestelling factureren

Als de aankoop wordt gedaan door een professional (B2B), is het mogelijk om een factuur aan te vragen door het betreffende vakje aan te vinken tijdens het bestelproces en de facturatiegegevens in te voeren, inclusief belastingcode en/of btw-nummer met vermelding van het btw-nummer binnen de EU. In dat geval wordt de factuur per e-mail naar het opgegeven adres gestuurd. De handelaar is verantwoordelijk voor de correcte invoer van de factuurgegevens en wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat als de factuur niet wordt opgevraagd bij het plaatsen van de bestelling, het niet mogelijk zal zijn om deze later op te vragen.

 1. Transport en levering

De Producten die op de Site worden gekocht, worden geleverd op het adres dat de Klant tijdens de aankoopprocedure heeft opgegeven in het veld ‘Verzendgegevens’.

Alle aankopen worden geleverd door een koerier (hierna ‘koerier’ genoemd) van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van feestdagen en nationale vakantiedagen. Houd rekening met feestdagen en nationale vakantiedagen in het land van bestemming, ook voor vertragingen veroorzaakt door feestdagen in de landen waar de koerier de zending aflevert. Conviene SRLS is niet aansprakelijk voor onvoorziene vertragingen of vertragingen die niet aan haar te wijten zijn.

Zodra de Producten zijn verzonden, ontvangt de Klant een bevestigingsmail met een link waarnaar hij/zij kan verwijzen om de verzending te volgen en akkoord te gaan met de levering. Deze link is ook beschikbaar in het bestelgedeelte van de website.

De ontvanger kan, als hij of zij dat wil, de koerier zijn of haar voorkeuren voor bezorging opgeven (UPS My Choice, FedEx Flex Delivery):
– Ander adres
– Verlaten van het Conviene SRLS zonder verplichting tot ondertekening
– De Conviene SRLS achterlaten bij een buur of een koerier ‘pick-up point
– Een nieuwe leveringsdatum vaststellen

In geval van niet-levering van de goederen door afwezigheid van de geadresseerde of door het bereiken van het maximum aantal dagen opslag bij een Access Point (winkel die bevoegd is om de goederen op te slaan en af te halen), neemt Conviene SRLS de kosten voor het terugzenden van de goederen voor haar rekening.

Als de klant, die al op de hoogte is gesteld van de procedures voor het terughalen van zijn bestelling (e-mail + traceernummer + contact door de koerier), een terugbetaling aanvraagt voor de bestelling die naar de afzender is teruggestuurd, wordt de terugbetaling betaald minus de verzendkosten voor het verzenden en terugsturen van de goederen. De kosten die Conviene SRLS in mindering brengt zijn gelijk aan de gemaakte kosten, d.w.z. €20 voor het verzenden + €60 voor het terugzenden van de goederen.
Denk aan de kosten berekend per verpakking.

BELANGRIJK:

Zelfs in het geval van een beschadigd pakket is de klant verplicht om de levering te accepteren om geen kosten te maken voor het terugsturen van de goederen. Beschadigde producten worden na beoordeling door de klantenservice van Conviene SRLS terugbetaald.

Bij aflevering van de goederen door de koerier, controleert de klant:
– of het aantal geleverde pakketten overeenkomt met het aantal dat in het vervoersdocument is vermeld;

– of de verpakking intact, onbeschadigd, niet nat of anderszins veranderd is, inclusief het afsluitmateriaal (plakband of metalen omsnoeringsband).

Eventuele schade aan Conviene SRLS of het niet overeenkomen van het aantal pakketten of indicaties moet ook onmiddellijk worden gemeld aan de koerier die het pakket aflevert, door het aanbrengen van de specifieke vermelding MET RESERVE VAN CHECK (bijv. beschadigd, geplet, nat, geperforeerd pakket, enz.) op het begeleidende document en dit melden bij de klantenservice van Conviene SRLS.

In het geval van beschadigde producten is de klant verplicht om uiterlijk 7 dagen na levering van de producten de vragenlijst ‘een probleem met de ontvangen bestelling melden’ in te vullen in de rubriek ‘klantenservice’ en de beschadigde producten te melden, onder bijvoeging van fotografisch bewijs.

We weten hoe vervelend het is om schade aan de koerier door de ontvanger te moeten aanvechten. Conviene SRLS neemt deze last op zich door de terugbetaling van extreem beschadigde producten zoveel mogelijk te vergemakkelijken. De klant ontvangt binnen 24/48 werkuren na het verzenden van de vragenlijst een bevestiging van het rapport per e-mail.

Conviene SRLS zal, na ontvangst van de gevraagde documentatie, als de klant de procedure heeft gevolgd die is beschreven in deze Algemene Verkoopvoorwaarden (punt 6), oplossen door de mogelijkheid aan te bieden om een terugbetaling te ontvangen (zichtbaar binnen 24/48 uur) of een waardebon zonder vervaldatum, die gebruikt kan worden bij de volgende bestelling.

De klant is in elk geval verplicht om de zending te accepteren en het pakket onmiddellijk te inspecteren.

Actieve bezorgdiensten in het buitenland:

Express Koerier

Zendingen naar het buitenland kunnen met verschillende koeriers worden uitgevoerd, afhankelijk van het land van bestemming, om het best beschikbare tarief voor de Klant te garanderen.

Landen waar de dienst actief is: Oostenrijk, België, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Polen, Portugal, Verenigd Koninkrijk, Tsjechische Republiek, Roemenië, Slovenië, Spanje (met uitzondering van de Canarische Eilanden en Ceuta en Melilla), Zweden, Hongarije.

 1. Herroepingsrecht

Als de klant een ‘consument’ is in de zin van artikel 3 van de Consumentenwet, heeft hij/zij de rechten uit hoofde van artikel 3 van de Consumentenwet. 64 van de consumentencode en dus het recht om de overeenkomst te herroepen (‘herroepingsrecht’) om welke reden dan ook, zonder uitleg en zonder boete, op de manier die hieronder wordt uiteengezet. De herroeping kan betrekking hebben op alle (volledige herroeping) of slechts een deel van de door de consument gekochte producten (gedeeltelijke herroeping). Het herroepingsrecht wordt uitgeoefend door binnen 14 (veertien) werkdagen vanaf de datum van ontvangst van de producten een bericht te sturen per aangetekende brief met ontvangstbewijs. geadresseerd aan: Pipallo srl, Corso Galileo Ferraris 162, 10134 Turijn. Opzegging vooraf kan – binnen dezelfde termijn – per e-mail aan info@conviene-italy.com op voorwaarde dat deze binnen 48 (achtenveertig) uur daarna per aangetekende brief met ontvangstbevestiging wordt bevestigd. De kennisgeving van de herroeping vermeldt de wens om van de aankoop af te zien en het product of de producten waarvoor het herroepingsrecht wordt uitgeoefend, en voegt een kopie van het aankoopdocument bij. In de communicatie bevestigt de klant ook dat het/de product(en) intact is/zijn en in perfecte staat wordt/worden bewaard in de originele verpakking, compleet in al zijn onderdelen. Op www.laspesacheconviene.com kun je een vooraf ingevuld formulier downloaden dat je kunt gebruiken voor de kennisgeving van opzegging. Na de correcte uitoefening van het herroepingsrecht, stuurt Conviene SRLS het dossiernummer per e-mail naar de Klant. Dit nummer moet door de Klant worden opgegeven bij het retourneren van het product of de producten. Product(en) moeten binnen 14 (veertien) kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst worden geretourneerd. Het herroepingsrecht is echter onderworpen aan de volgende voorwaarden: – het recht geldt voor afzonderlijke producten die in hun geheel zijn gekocht;

 • het/de aangekochte product(en) moet(en) intact zijn en worden geretourneerd in de originele verpakking, compleet in al zijn onderdelen (inclusief verpakking en aanvullende documentatie);
 • Transportkosten in verband met het retourneren van het product zijn voor rekening van de Klant;
 • retourzending is de volledige verantwoordelijkheid van de Klant. Als het herroepingsrecht correct is uitgeoefend, betaalt Conviene SRLS de Klant het volledige reeds betaalde bedrag terug, inclusief leveringskosten, binnen 30 (dertig) kalenderdagen na ontvangst van de kennisgeving van herroeping. Het terugbetaalde bedrag is exclusief de kosten voor het terugzenden van de producten, die voor rekening van de Klant zijn. In het geval dat de klant de levering weigert van een pakket dat al aan een koerier is toevertrouwd, is de klant niettemin verplicht om de verzendkosten en retourverzendkosten van elke geweigerde zending te betalen.

De Klantenservice van Conviene SRLS zal, zodra de communicatie is ontvangen, een dossier openen voor het beheer van de retourzending en de Klant de instructies meedelen voor het terugzenden van de Producten, wat zal gebeuren via een door Pipallo SRL zelf aangewezen koerierdienst.

Voor het herroepingsrecht gelden de volgende voorwaarden:

 1. Het recht is van toepassing op het gekochte Product in zijn geheel; als het Product is samengesteld uit verschillende componenten of onderdelen, is het dus niet mogelijk om het herroepingsrecht slechts op een deel van het gekochte Product uit te oefenen.

Naast de bovenstaande gevallen (niet-consument klant en/of klant die factuur aanvraagt), is het herroepingsrecht uitgesloten in de volgende gevallen, volgens Art. 59 Wetsdecreet 21/2014:

– bestelling van aangepaste of duidelijk aangepaste producten;

– bestelling van producten die snel kunnen bederven of verlopen;

– bestelling van verzegelde Producten die om hygiënische of gezondheidsredenen niet geschikt zijn voor retourzending of die na levering zijn geopend.

Met betrekking tot de hierboven opgesomde gevallen van uitsluiting van herroeping, wordt de Klant in het bijzonder geïnformeerd en aanvaardt hij dat de Producten die “snel kunnen bederven of verouderen” zowel levensmiddelen (met inbegrip van wijnen, sterke dranken en dranken) als cosmetica omvatten, aangezien de kenmerken en kwaliteiten van dit soort Producten ook onderhevig zijn aan wijzigingen als gevolg van onjuiste opslag. Om hygiënische redenen en ter bescherming van de Klanten geldt het herroepingsrecht dus alleen voor Producten die op de Site zijn gekocht en die naar Conviene SRLS kunnen worden teruggestuurd en opnieuw op de markt kunnen worden gebracht zonder de gezondheid van de consumenten in gevaar te brengen (zoals boeken, gadgets, keukengerei, enz.).

In geval van uitsluiting van het herroepingsrecht, stuurt Conviene SRLS de gekochte Producten terug naar de Klant en brengt de Klant de verzendkosten in rekening.

 1. Garantie en conformiteitsdefecten

In geval van conformiteitsgebreken van de door Conviene SRLS verkochte Producten dient de Klant onmiddellijk contact op te nemen met de Klantenservice door middel van het specifieke contactformulier dat toegankelijk is op de Site via de tab “Contact”.

De wettelijke garanties voorzien in de artikelen 129, 130 en 132 van de Consumentencode zijn van toepassing op de verkoop van Producten. De Klant heeft het recht om, naar eigen keuze en op voorwaarde dat het type Product dit toelaat, de conformiteit van het Product gratis te laten herstellen door herstelling of vervanging, of op een gepaste prijsvermindering, of op ontbinding van het contract. De Klant verliest deze rechten als hij Conviene SRLS niet binnen twee maanden na de ontdekking van het gebrek op de hoogte stelt van het gebrek aan overeenstemming, tenzij het Product door zijn aard aan bederf onderhevig is of binnen een kortere periode aan verval onderhevig is, in welk geval het gebrek binnen deze kortere periode gemeld moet worden.

 1. Fouten en beperkingen van aansprakelijkheid

De informatie over de Producten die via de Site worden aangeboden, wordt voortdurend bijgewerkt. Het is echter niet mogelijk om de volledige afwezigheid van fouten te garanderen, waarvoor Conviene SRLS dan ook niet aansprakelijk kan worden gesteld, behalve in geval van opzet of grove nalatigheid.

Conviene SRLS behoudt zich het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren, zelfs nadat een bestelling is geplaatst, of om informatie te wijzigen of bij te werken op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving, onverminderd de rechten van de Klant onder deze Algemene Voorwaarden en de Consumentenwet.

Behalve in geval van opzet of grove nalatigheid, is elk recht van de Klant op schadevergoeding of betaling van een schadevergoeding uitgesloten, evenals elke contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade aan personen en/of zaken veroorzaakt door de niet-aanvaarding of niet-uitvoering, zelfs gedeeltelijk, van een bestelling.

Conviene SRLS bevordert een verantwoorde consumptie van alcoholische dranken en sluit elke aansprakelijkheid uit, behalve in geval van opzet of grove nalatigheid, in het geval van aankopen door personen jonger dan 16 jaar. Door het kopen van een alcoholisch product verklaar je dat je meerderjarig bent volgens art. 7 van DL 158/2012. Conviene SRLS aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval van aankopen door minderjarigen jonger dan 18 jaar die hebben verklaard een andere leeftijd te hebben.

 1. Klachten

Elke claim moet worden doorgestuurd naar Conviene SRLS via het contactformulier dat direct toegankelijk is op de Website via het tabblad “Contact” of per aangetekende post met ontvangstbewijs naar het volgende adres:

c.a. Klachtenbureau
Pipallo s.r.l. Corso Galileo Ferraris 162, Turijn, postcode 10134

Conviene SRLS verbindt zich ertoe om binnen maximaal 7 werkdagen te antwoorden op alle ontvangen aanvragen.

 1. Toepasselijk recht en jurisdictie

Het verkoopcontract tussen de Klant en Conviene SRLS wordt afgesloten in Italië en valt onder het Italiaanse recht. Voor de beslechting van geschillen met betrekking tot de interpretatie, uitvoering of beëindiging van deze Algemene Voorwaarden of van individuele inkooporders indien de Klant een consument is in de zin van de Consumentenwet, is de rechtbank van de woon- of verblijfplaats van de Klant exclusief bevoegd indien deze zich op Italiaans grondgebied bevindt; in alle andere gevallen is de rechtbank van Turijn exclusief bevoegd, waarbij elke andere jurisdictie wordt uitgesloten.

***

Overeenkomstig artikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek verklaart de Klant kennis te hebben genomen van de volgende artikelen van deze Algemene Voorwaarden en deze specifiek te hebben aanvaard: 6 (aansprakelijkheid voor te late levering), 10 (recht op correctie van fouten – uitsluiting van aansprakelijkheid).

De gegevens van de Klant worden door Conviene SRLS verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de bescherming van persoonsgegevens, zoals gespecificeerd in de informatie in de rubriek ‘Privacybeleid’ op de site via de volgende link: https://laspesacheconviene.com/privacy-policy/.